Zeven voorstellen voor een meer doeltreffend en patiëntgericht beleid voor zeldzame ziekten

Met zeven concrete voorstellen wil Radiorg de beleidsverantwoordelijken inspireren tot het nemen van doeltreffende en haalbare maatregelen.